Tomke nei de dokter

Tomke is in by pjutten en beukers tige populêr boekemantsje. Hy moat diskear Nei de dokter om’t er pinekiel hat. En fansels is it hûntsje Romke, grutte kammeraat fan Tomke, wer ris boas, dat hy gjin drankje krijt. Op syn eigen wize, mei help fan maynonêze, freget er oandacht en dy krijt er ek.

Lees meer: Tomke nei de dokter

Ytboekje

It koe fansels net misse mei sa’n tema as dat fan de Nederlânske Kinderboekenweek: Aan tafel! – eten en snoepen in kinderboeken.Dat bringt skriuwers op in idee en teminsten skriuwers dy’t dat tema alris earder by de ein hiene.

Lees meer: Ytboekje