Filter
  • Easterbierrum

    Ferhaleferteller Mindert Wijnstra wie op 11 maaie op besite bij de basisskoalle De Flambou yn Easterbierrum. Yn de Fryske Fertelbus hie hy foar alle leeftydsgroepen wol in moai ferhaal yn petto.

    ...
  • Start yn Bantegea

    Shorttrackheld Sjinkie Knegt iepenet Fertelbus yn Bantegea

    ...